Kustannustehokas valaistus syväsäteilijöillä

Kustannustehokas valaistus syväsäteilijöillä

Ratkaisu korkeihin tiloihin

LED-syväsäteilijät ovat vakiinnuttaneet paikkansa korkeiden teollisuustilojen, jäähallien, messuhallien varastojen ja yleisesti hallien valaistuksessa. Laadukkaiden syväsäteilijöiden etuna hallien valaistuksessa on korkea valaisinkohtainen teho ja valomäärä, jolloin tehokas valaistus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti pienellä valaisinmäärällä.

Häikäisyindeksi UGR

Kuten kaikkien valaisintyyppien niin myös syväsäteilijöiden käytössä on tärkeää oikea valaistusuunnittelu, jolla varmistetaan valaistuksen toteutus tilan ja alueen mukaisesti. Yhtenä tärkeänä asiana laadukkaan valaistuksen toteuttamisessa on häikäisyn minimointi. Valaistuksen kiusahäikäisyyn vaikuttavat valaisimen ominaisuudet, kuten valovirran määrä ja valon jakautuminen, valaisimen suuntaus sekä tilan mitat ja esimerkiksi pintojen ominaisuudet.

UGR (Unified Glare Rating) on valaistuksen häikäisevyydestä kertova määre, joka kertoo kiusahäikäisyn määrän eri kulmista katsottuna. Valaistusstandardissa on määritelty tiloille tietyt arvot, joita häikäisyarvo ei saa ylittää. Arvot perustuvat sisävalaistuksen suosituksiin eurooppalaisen standardin EN 12464-1 mukaisesti.

Miksi UGR arvo on tärkeä?

Valaistus on usein liian vähälle huomiolle jätetty ominaisuus kaikissa tiloissa, joissa työskennellään tai vietetään muuten aikaa. Valaistuksen laatu vaikuttaa huomattavasti työtekijöiden tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Valaistuksen tulee olla riittävän tehokas ja selkeä työn suorittamiseen, mutta se ei myöskään saa häikäistä liikaa. UGR-arvo on siis olennaisen tärkeää valaistuksen toteuttamisessa.

Häikäisy uusissa syväsäteilijöissä

LED-syväsäteilijöissä UGR-arvo on perinteisesti ollut melko korkea, luokkaa: 28 – 25 johtuen valaisimen rakenteesta, jossa paljon valoa tulee pieneltä alueelta ja toisaalta valon laajasta jakautumisesta.

Uusimmissa syväsäteilijöissä valon häikäisevyyttä on pystytty pientämään vähentämällä valon vaakasuuntaisia komponentteja, yksinkertaisemmin pienentämällä valon avautumiskulmaa. Valon avautumiskulmaa pystytään tehokkaasti muuttamaan käyttämällä linssejä. Valon jakautumisessa linssin laatu on kuitenkin merkittävässä osassa. Kehittyneimmillä linssitekniikoilla päästään jopa UGR<19 häikäisytasoon halliolosuhteissa.

Ledimon valikoimassa olevat uudet syväsäteilijät Max Lumen UGR19 ja Stream Lite UGR19 mahdollistavat häikäisemättömän valaistuksen toteuttamisen markkinoiden tehokkaimmin.

Max Lumen UGR19
Stream Lite UGR19

Avaa
Hei, Tervetuloa Ledimolle!
Kuinka voimme auttaa?